Op reis naar het Hemelse jeruzalem

Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan,
gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt
Jesaja 52:11

 

 Psalm 121


Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal mijn voet niet laten wankelen.
Mijn bewaarder zal niet sluimeren.
Ziet de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
De Heere is mijn bewaarder.
De Heere is mijn schaduw aan mijn rechterhand.
De zon zal mij des daags niet steken,
noch de maan des 's nachts.
De Heere zal mij behoeden van alle kwaad.
Mijn ziel zal Hij bewaren.
De Heere zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren,
van nu af aan tot in der eeuwigheid

 

Mijn dochter / zoon

Elke keer
als je komt in Mijn tegenwoordigheid
door gebed
Verheug Ik mij zeer
bij het horen van je stem

Elke keer dat je Mij gedenkt
Elke keer dat je aan Mij denkt
Is Mijn hart uitbundig verheugd

Zo vaak jij voor mij buig
voor aanbidding
Hoor Ik steeds een wonderbaarlijke melodie
Het is als hemel en aarde
samen komen
in perfecte harmonie

Wanneer omstandigheden
door de drukte van het leven
je tegen zit

Kom ... Spendeer je tijd met mij,
ontmoet Mij in de stilte
want met jou
wil ik het dele 

Qoute

"God spreekt in de stilte van ons hart
Luisteren is het begin van het Gebed"
@ Quote: Mother Teresa
 

 

Gebed

 

Help mij Heer, Toon mij wat ik moet doen ... deze strijd is niet van mij ... maar van U....

HIJ zei:
Zie, gij zijt in de palm van Mijn hand... vanaf het moment dat u uw stem verhief en riep tot MIJ en vanaf dat U uw stem verhief om mij te loven en te prijzen mijn naam, HEB ik MIJ verheerlijken in u.


Ja ik zal U wikkelen met een vreugdes kleed en mijn aanwezigheid zal uw grote beloning zijn. Hef uw ogen op naar MIJ. U zal de zekerheid van mijn liefde kennen. Verhef uw stem naar MIJ, dan zal er een fontijn geopend worden in U en U zult drinken van het verfrissende water. Stort U hart naar MIJ uit. Van u diepste innerlijke wezen laat uw liefde stromen naar MIJ. Laten uw lippen uitroepen MIJN naam. Zie, U bent in MIJN omhelzing.

RUST DAAR 

 

 

Recent Videos

78 views - 0 comments
84 views - 0 comments
92 views - 0 comments